Informasi Seputar Pondok Pesantren

PesantrenPondok Pesantren

Alamat Pesantren Syamsul ‘Ulum Sukabumi

Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum Gunungpuyuh Sukabumi Jawa Barat, didirikan oleh Almarhum Mama Ajengan K. H. Ahmad Sanusi pada tahun 1933, dalam upaya memenuhi perkembangan zaman dari masa ke masa dan untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, serta senantiasa mengemban misi hidup “Sebagai Hamba Allah dan Khalifah Fil Ardhi yang Berilmu Amaliyah dan Beramal Ilmiah”.

Pendiri Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum bercita-cita melahirkan generasi-generasi yang memiliki ruh da’i, jiwa pendidik, dan berkarakteristik pejuang. Niat dan nilai luhur yang digariskan oleh beliau tersebut senantiasa dijadikan pijakan oleh para penerusnya, kemudian diimplementasikan kedalam kerangka perjuangan yang disusun melalui program-program oleh para pengurus yayasan hingga saat ini.

Pondok pesantren Syamsul ‘Ulum program-program kegiatannya dirancang, disusun, dan dilaksanakan sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, dan tanpa menghilangkan esensi dari nilai pendidikan Islam itu sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan, keilmuan, dan ketaqwaan. Dalam rangka mencetak lulusan yang bukan hanya cerdas, namun juga faham akan pengetahuan agama sehingga mampu membentengi dirinya dengan iman dan ilmu dalam menghadapi percaturan hidup yang kian modern dan persaingan kultur yang kian kompetitif. Semuanya bermuara pada keinginan untuk melahirkan generasi bangsa yang “Waladun Solihun Tafaqqahu Fiddin” senantiasa berpegang teguh pada asas Robihun (Meraih Masa Depan Yang Lebih Baik) berakar pada manifestasi sifat-sifat Rasul yakni Shidiq, Amanah, Tabligh, dan Fatonah. Pesantren ini beralamat di jalan Bhayangkara No. 33 Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *